U bent hier : Premies  
 

Zorg voor meer evenwicht in uw energie uitgaven

Kiezen voor P(hoto)V(oltaïsche) energie is vooral ook een rationele keuze. Naast de gebruikelijke ingrepen waarmee u uw energieverbruik kunt verlagen (het gebruik van spaarlampen, uitschakelen van stand-by functie van apparaten, isolatie, …), kunt u ook nog op uw energiefactuur besparen dankzij de energie die u zelf opwekt. Tegenwoordig eens te meer omwille van stijgende elektriciteits- en verwarmingskosten
veroorzaakt door een prijsstijging van niet groene energiebronnen.Balans voor het milieu

De bijdrage van een PV systeem aan het milieu is te meten aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Er wordt geschat dat 1m² zonnepanelen een uitstoot van 744 kilo C02 compenseert gedurende zijn levensduur (gemiddeld 25 jaar) wat overeenkomt met de C02 uitstoot van een auto die 5000km heeft afgelegd.

Het fotovoltaïsche kan gezien worden als de vaandeldrager van groene energie: het gaat zonder enige twijfel over de meest elegante nieuwe technologie om ons van de nodige energie te voorzien. Een technologie die de volgende doorslaggevende voordelen heeft: ze produceert rechtstreeks elektriciteit (vorm van energie met hoge waarde) en ze vindt toepassing in zowel de aandrijving van kleine rekenmachines als van een elektriciteitscentrale van 500kW. De rendementen van de gecommercialiseerde producten liggen tussen de 10 en 15% en de kwaliteit van deze modules is over het algemeen uitstekend.

U bent zonder twijfel met velen die er al over nagedacht hebben maar die de stap nog niet hebben durven zetten. De investering voor de plaatsing van zonnepanelen is niet te onderschatten, daarom trachten wij hierbij een antwoord te formuleren op alle vragen die u heeft in verband met deze materie. Bovendien verstrekken wij u graag informatie over de rentabiliteit van de plaatsing van zonnepanelen.Voor het verbruik (3000kWh) van een gemiddeld gezin in België dienen we een opstelling te maken van 3500 Wattpiek aan zonnepanelen:

Prijs van de installatie: 21.000€

Federale premie via belastingsaftrek:
3440€.

Groene stroom certificaten (GSC):
450€/1000kWh. Dit gegarandeerd voor een periode van 20 jaar

GSC per jaar: 1350€

Gemiddelde elektriciteitsprijs in Vlaanderen voor 2008: 0,15€/kWh

Elektriciteitsbesparing 2008/ jaar: 450€

Dat wil zeggen een afschrijving van uw investering over 9,5 jaar.

U hebt 27m² zonnepanelen nodig.

Om te genieten van de groene stroom certificaten, moet de PV installatie erkend worden door de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor Elektriciteit en Gas) als plaats van productie van groene stroom (certificaat garantie van oorsprong).

Er zal een extra groene stroom teller dienen geplaatst te worden om het aantal opgewekte groene energie te meten. Via deze teller gebeurt de aanvraag naar de VREG voor het verkrijgen van de GSC.